Altres pagines

Política de privacitat

07/06/2018

 

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina és propietat de Snik Estudio SLU, d’ara en endavant també el Prestador, domiciliada a carrer la Figuera 5,1 – baixos, 43883 Roda de Berà (Tarragona),amb CIF B55593891, telèfon de contacte: 977803298, i email: hola@snikcomunicacion.es.

Snik Estudio SLU, com a responsable del present Lloc web i en conformitat amb el que disposi la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD( i per la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD,  Snik Estudio SLU l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; les operacions previstes per realitzar els tractament són els següents: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari: realitzar totes aquelles activitats pròpies Snik Estudio SLU per el present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. 

El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos. 

El Prestar, mitjançant asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a Snik Estudio SLU perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades per les finalitats mencionades. 

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En conformitat del que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i l’art. 4 de la LOPD, per les quals són tractats de forma lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessària en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. 

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Snik Comunicación, enviant un correu electrònic a hola@snikcomunicion.es, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant de la autoritat de control si considera que puguin haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de dades (agpd.es). 

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCER

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent. 

Snik Estudio SLU no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Malgrat això, en el cas de ser cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitat el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervenen en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat – en to cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per a l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, dins del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, amb objecte de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.  

 CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

  • Snik Estudio SLU es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació. 
  • Snik Estudio SLU no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a les quals es pot accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador. 
  • La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposen cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos. 
  • Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per les mateixes finalitats abans informades.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Snik Estudio SLU es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. 

CORREUS COMERCIAL

D’acord amb la LSSICE, Snik Estudio SLU no realitza pràctiques de SPAM , per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. 

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre Snik Estudio SLU i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacions amb el seu ús als Jutjats i Tribunals del Vendrell .